De Belgische overheid en de nucleaire sector

Kernenergie is wereldwijd op haar terugweg. In België bereidt de federale regering een beslissing voor om onze afhankelijkheid van deze technologie uit het verleden stapsgewijs af te bouwen.  Het bleek eind vorig jaar dan ook hoog tijd voor de nucleaire sector om met het Nucleair Forum een tegenoffensief te lanceren aan de hand van een grootschalige promotie-campagne.

Op zich is het normaal dat een sector campagne voert om zichzelf te promoten. Het feit dat er naast private spelers ook overheidsinstellingen actief lid zijn van het Nucleair Forum doet ons echter de wenkbrauwen fronsen.

Tijdens de vorige mediacampagne van het forum in 2009, stelde toenmalig minister van energie Paul Magnette in het federaal parlement dat hij van oordeel was dat het niet de taak was van overheidsinstellingen om promotie te voeren voor kernenergie. Belgoprocess, dat onder andere instaat voor de verwerking van kernafval, stapte dan ook op uit het forum.

Het IRE en SCK, overheidsinstellingen die onder andere onderzoek doen naar nucleaire toepassingen in de geneeskunde, nucleaire veiligheid en kernafval zijn echter nog steeds lid van het forum.

Daarnaast is ook Synatom, de beheerder van spaarpot voor de ontmanteling van onze kerncentrales, actief in het forum. Al jaren sparen wij mee voor die ontmanteling via een bijdrage op onze elektriciteitsfactuur. Net zoals het IRE en het SCK heeft Synatom dus duidelijk een andere opdracht dan reclame te maken voor kernenergie.

Tot slot vragen we dat overheidsinstellingen zich alligneren op de beslissing van de federale regering om uit kernenergie te stappen. Daarnaast moeten de overheidsmiddelen voor kernenergie afnemen en plaats maken voor investeringen in de transitie naar een duurzame energietoekomst.